RJT: Predmeti iz 2017. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 16.04.2022.

Ažurirani izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01. 01. do 25. 12. 2017. godine

Tokom 2017. godine u javnim tužilaštvima formirano je 38 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. 

Od navedenog broja, odluka je doneta u 28 predmeta (73,68% ukupnog broja predmeta), i to:

  • u 6 predmeta izvršilac je sankcionisan odlukom suda ili nametanjem obaveze u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku o primeni instituta odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), od čega je u 3 predmeta doneta osuđujuća presuda, a u 3 predmeta primenjen oportunitet
  • u 1 predmetu sud je doneo rešenje kojim se odbacuje optužni akt zbog duševne bolesti okrivljenog
  • u 1 predmetu sud je doneo oslobađajuću presudu
  • 19 predmeta okončano je odlukom javnog tužilaštva - doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka
  • u 1 predmetu u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta konačna odluka, već je prikazano 10 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka, kao i 1 predmet u kome je u izveštajnom periodu doneta odluka.

1. Ibrahimkadić Nihad, Anadolija
- inicijalna kvalifikacija: teška telesna povreda – čl. 121 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn 2857/17 (Ktr 139/17)
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet zaveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

2. Tatjana Vojtehovski, TV „Prva“
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 2472/17
- preduzete radnje: predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

3. Dragana Pećo, KRIK           
- inicijalna kvalifikacija: Teška krađa - čl. 204 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn vtk br. 3033/17 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

4. Nedim Sejdinović, autonomija.info 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 238/17
- preduzete radnje: u odnosu na 16 lica doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave - ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti; u odnosu na 2 lica podnet zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

5. Dragan Vučićević, glavni i odgovorni urednik lista „Informer“
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 184/17
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
 - status predmeta: postupak u toku

6. Dinko Gruhonjić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 210/17
- preduzete radnje: po upućenom zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, dostavljen izveštaj MUP RS; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

7. Marija Vučić, Cenzolovka
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 426/17 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

8. Redakcija „Magločistač“
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 616/17 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

9. Marija Antić, N1
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 869/17 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

10. Politika
- inicijalna kvalifikacija: Prevara – čl. 208 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 506/17 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja i pribavljanja izveštaja po zamolnici za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac