RJT: Predmeti iz 2019. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 16.04.2022.

Ažurirani izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01. 01. do 23. 12. 2019. godine

Tokom 2019. godine u javnim tužilaštvima formiran je 61 predmet na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. 

Od navedenog broja, odluka je doneta u 44 predmeta (72,13% ukupnog broja predmeta), i to:

  • u 18 predmeta izvršilac je sankcionisan odlukom suda ili nametanjem obaveze u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku o primeni instituta odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), od čega je u 15 predmeta doneta osuđujuća presuda, a u 3 predmetu primenjen oportunitet
  • u 1 predmetu doneta je pravosnažna oslobađajuća presuda
  • 25 predmeta okončano je odlukom javnog tužilaštva - doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka  

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta konačna odluka, već je prikazano 17 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka.

1. Mladen Savatović, Miodrag Sovilj i Vuk Mijatović, N1
- inicijalna kvalifikacija: Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu – čl. 344a KZ
- nadležno tužilaštvo:  Više javno tužilaštvo u Beogradu 
- broj predmeta: Ktn 80/20 (Ktr 2963/19)
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

2. Ana Marković, Kurir
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal (Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu)
- broj predmeta: Ktn vtk br. 933/19 (Ktn br. 913/19)
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet dostavljen Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal na dalje postupanje; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

3. Nedim Sejdinović, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 142/19 
- preduzete radnje: podnet zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

4. Barbara Životić, Studio B
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kto vtk 60/21 (Kt vtk 14/21, Ktr m 4464/20, Ktn vtk br. 1239/18) 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji – otkriven identitet jednog učinioca i predmet zaveden u upisnik maloletnih učinilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu – prema ovom licu postupak obustavljen; otkriven identitet jednog punoletnog učinioca i predmet zaveden u upisnik poznatih učinilac  Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal-upućen zahtev Republičkom javnom tužilaštvu za poveravanje nadležnosti; nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 06.05.2021. godine podnet je optužni predlog;
- status predmeta: sudski postupak u toku

5. Marko Vidojković i Nenad Kulačin
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 694/19 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

6. Olivera Kontar, ALO dnevne novine
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 914/19 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

7. Dinko Gruhonjić, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 869/21 (Ktn 21/2019, Ktr vtk 668/19)
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a i spisi vraćeni na nadležnost i postuanje PTVTK; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

8. Sanja Kljajić, Voice, Vanja Đurić i Milena Popović,  Istinomer
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 34/21 (Ktr vtk br. 1185/20, Ktr vtk br. 584/19) 
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
 - status predmeta: postupak u toku

9. Zoran Jovanović i Jelisaveta Dušanović Ljutić, Večernje novosti
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu
- broj predmeta: Kt br. 654/19
- preduzete radnje: nakon postupka sprovođenja dokaznih radnji dana 11.12.2020. godine podnet optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

10. Anita Đukić, Infocentrala
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal (Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini)
- broj predmeta: Ktn vtk br. 1222/19 (Ktn n br. 369/19)
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet dostavljen Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal na dalje postupanje; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji - izdata naredba suda za lociranje mesta komunikacije; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

11. Nedim Sejdinović, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Keo 3/21 (Kt vtk br. 268/19)
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; nakon sprovođenja dokaznih radnji doneta naredba o odlaganju krivičnog gonjenja
- status predmeta: postupak u toku

12. Sanja Homa, RTV Vojvodina
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 1203/19
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

13. Miljko Stojanović, Glas Zaječara
- inicijalni opis: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru
- broj predmeta: Ktn 29/20 (Ktr br. 911/19)
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

14. Marko Dragoslavić, Tabloid
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 530/19
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

15. Nedim Sejdinović, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk br. 254/19
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

16. Stojković Jelena, Večernje novosti
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Vranju
- broj predmeta: KT.br. 713/19
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji, dana 09.01.2020. godine doneta naredba o odlaganju krivičnog gonjenja; zbog nepostupanja po predmetnoj naredbi dana 21.08.2020. godine podnet je optužni akt
- status predmeta: sudski postupak u toku

17. Vladimir Šporčić, Kurir
- inicijalni opis: Zlostavljanje i mučenje – čl. 137 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 3855/19
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 25.03.2021. godine podnet je optužni predlog
 - status predmeta: sudski postupak u toku

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac