RJT: Predmeti iz 2020. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 16.04.2022.

Ažurirani izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01. 01. do 25. 12. 2020. godine

Tokom 2020. godine u javnim tužilaštvima formirano je 58 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. 

Od navedenog broja, odluka je doneta u 30 predmeta (51,72 % ukupnog broja predmeta), i to:

  • u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan odlukom suda ili nametanjem obaveze u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku o primeni instituta odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), od čega je u 3 predmeta doneta osuđujuća presuda, a u 2 predmetu primenjen oportunitet
  • u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda
  • 24 predmeta okončano je odlukom javnog tužilaštva - doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka protiv punoletnih ili maloletnih prijavljenih lica

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta konačna odluka, već je prikazano 28 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka, kao i 1 predmet u kom je u kome je na rešenje o odbačaju krivične prijave izjavljen prigovor.

1. Matija Gačić, Nikola Mitić i Boban Stanković, Južne Vesti 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Nišu
- broj predmeta: Kt br. 1586/20
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja doneto rešenje o odbačaju krivične prijave; Više javno tužilaštvo u Nišu usvojilo prigovor oštećenih protiv ovog rešenja i isto stavilo van snage; sprovođenje dokaznih radnji u toku
- status predmeta: postupak u toku

2. Irena Stević, Insajder
- inicijalna kvalifikacija: Nasilničko ponašanje iz čl. 344 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 2012/20
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

3. Žikica Stevanović i Luka Pređa, Beta
- inicijalna kvalifikacija: Zlostavljanje i mučenje – čl. 137 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 2792/20 (Ktn 2112/20, Ktr 4080/20, Ktr 4098/20)
- preduzete radnje: zahtev sudiji za prethodni postupak za ispitivanje svedoka –ispitan oštećeni; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

4. Miloš Miškov, Svetlana Novakov Dojčinović, Miša Batanjac i Tarek Ani      
- inicijalni opis: povređivanje za vreme protesta
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktr br. 4103/20
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

5. Uroš Arsić
- inicijalni opis: povređivanje za vreme protesta 
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn 42/2020 (Ktr br. 4069/20)
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

6. Saša Mikić, Radio DIR
- inicijalna kvalifikacija: Nasilničko ponašanje - čl. 344 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi
- broj predmeta: Ktn br. 229/20
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

7. Nemanja Rujević, Dojče vele i Vreme      
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 875/21 (Ktr vtk br. 935/20)
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; izveštaj MUP - odbijen zahtev od strane Twitter-a za dostavljanje podataka; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

8. Milica Božinović, Nova S
- inicijalna kvalifikacija: fizički napad na protestu
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 2832/20 
- preduzete radnje: zahtev sudiji za prethodni postupak za ispitivanje svedoka - sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

9. NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Računarska sabotaža – čl. 299 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 364/20
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

10. Predrag Azdejković, Optimist
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 735/20
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

11. Marko Somborac, Goran Rajšić, Nikola Vitković, Andrej Vojković i Dalibor Novak
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktr vtk br. 2501/20, Ktn 1213/20
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; po predlogu tužilaštva, Viši sud u Beogradu izdao naredbu za lociranje mesta komunikacije; dana 25.03.2021. godine naredba upućena MUP RS, SBPOK; urgencija za postupanje; u predmetu Ktr vtk 2501/20 otkriveni učinioci – protiv  6 lica u toku je sprovođenje dokaznih radnji, dok je u odnosu na jedno lice doneto rešenje o odbačaju krivične prijave
- status predmeta: postupak u toku

12. Srđan Dinčić
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 1001/2020 
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj MUP-a; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

13. Jelena Lalatović
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 1181/2020 
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; 
- status predmeta: postupak u toku

14. Žaklina Tatalović, N1
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 1136/2020 
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

15. UNS
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 1062/2020 
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

16. Milica Šarić i Ivana Jeremić, CINS
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Keo 46/21 (Kt vtk 439/2020) 
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji; 08.11.2021. godine doneta naredba o odlaganju krivičnog gonjenja - okrivljeni obavezan da uplati novac u humanitarne svrhe
- status predmeta: postupak u toku

17. Dinko Gruhonjić, NDNV
- inicijalni opis: Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti – čl. 317 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
- broj predmeta: Ktn 13/21 (Ktr br. 1291/20)
- preduzete radnje: zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

18. RTV Vojvodina
- inicijalna kvalifikacija: Nasilničko ponašanje - čl. 344 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu
- broj predmeta: Kt br. 2178/20
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, u toku je sprovođenje dokaznih radnji; dana 05.10.2021. godine doneto rešenje o odbačaju krivične prijave u odnosu na jednog prijavljenog; naredba o sprovođenju psihijatrijskog veštačenja; dana 28.02.2022. godine protiv jednog okrivljenog podnet optužni predlog. 
- status predmeta: postupak u toku

19. Miodrag Blečić, IN Medija
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici
- broj predmeta: Ktm br. 15/21 (Ktr br. 460/20)
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet je preveden u evidenciju maloletnih učinilaca; oštećeni se nije odazvao pozivu za ispitivanje
- status predmeta: postupak u toku

20. Medin Halilović, Snews
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru
- broj predmeta: Kt br. 1030/20
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji; dana 06.07.2021. godine u odnosu na jednog prijavljenog doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave, a dana 07.07.2021. godine protiv jednog osumnjičenog podnet je optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

21. Zoran Šećerov, nedeljnik Ekspres
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 2784/20 
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji, dana 01.06.2021. podnet je optužni predlog; vraćen optužni predlog tužilaštvu radi sprovođenja forenzičkog veštačenja audio zapisa i saslušanja osumnjičenog;
- status predmeta: postupak u toku

22. Igor Šanjević, Kurir
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kto br. 570/20 
- preduzete radnje: dana 19.03.2020. godine podnet optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

23. Petar Gajić i Alen Šehović, TV N1
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br. 3689/20
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 16.04.2021. godine doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave protiv prijavljenog u odnosu na radnje preduzete prema Petru Gajiću; dana 25.06.2021. godine podnet optužni predlog protiv okrivljenog zbog krivičnog dela izvršenog na štetu Alena Šehovića
- status predmeta: sudski postupak u toku

24. Nemanja Stevanović
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 1227/20
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

25. Slobodan Georgijev
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn br. 708/20
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

26. Slobodan Georgijev
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn br. 1165/20
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; dostavljen izveštaj; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

27. Ismaili Jeton, portal Fol online
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Vranje, Odeljenje u Bujanovcu
- broj predmeta: Kt br. 387/20-1
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

28. Nikolin Gorica i Mihailović Gordana, Radio 021 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu
- broj predmeta: Kt br. 816/20
- preduzete radnje: sprovođenje dokaznih radnji; dana 02.12.2021. godine doneto rešenje o odbačaju krivične prijave; 22.12.2021. oštećeni izjavili prigovor; 25.02.2022. godine VJT Novi Sad donelo rešenje KTPO 20/22 kojim je prigovor usvojen i predmet vraćen na dalje postupanje; sprovođenje dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku 

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac