Sigurna linija

Objavljeno: 22.04.2021.

U svojoj borbi za istinu, profesionalni novinari često pređu liniju sigurnosti koja znači da su stupili na teritoriju na kojoj je njihova bezbednost ugrožena. 

Otvorene pretnje, anonimne poruke, iznenadne posete, fizički napadi, podmetnuti požari, eksplozivne naprave i likvidacije tada postaju realnost i direktan atak na novinare, profesiju i istinu.

SIGURNA LINIJA – 0800 100 115
Da bi se zaštitili životi novinara, novinarska profesija i istina, uvodi se 24–satna podrška novinarima i novinarkama, medijskim radnicama i radnicima u slučajevima ugrožavanja bezbednosti, pretnji, pritisaka i nasilja.
SIGURNA LINIJA je specijalni besplatni broj telefona i direktna linija, na koji novinar/novinarka ili medijski radnik/radnica može prijaviti svaku situaciju koja proizvodi osećaj ugroženosti zbog bavljenja novinarskom profesijom. 
Pozivom na ovaj broj dobijaju se jasnija objašnjenja o zakonskom tretmanu dela, i o postupcima koji treba da se pokrenu kako bi se nadležnim institucijama, policiji i tužilaštvu prijavilo ugrožavanje bezbednosti, ako je reč o slučajevima koji se gone po službenoj dužnosti. Takođe se dobijaju i informacije o kontakt tačkama policije i tužilaštva koje su nadležne za region u kojem ugroženi novinar/novinarka rade ili u kojem je počinjeno delo. 
Uz uputstvo o tome na koje je sve načine moguće realizovati prijavu. 
Ako je reč o slučajevima koji se gone po privatnoj tužbi, omogućena su detaljnija uputstva o proceduri i načinu na koji  je moguće podneti tužbu, kao i o tome gde potražiti besplatnu pravnu pomoć, u slučaju da je potrebna. 
Komplementarni Sigurnoj liniji, aplikacija i internet sajt bezbedninovinari.rs nude sve relevantne informacije o zaštiti bezbednosti novinara, kontakt tačkama u nadležnim institucijama, kao i studije slučajeva, domaći i međunarodni standardi, i informacije o aktuelnim slučajevima. 
Podršku projektu pružaju Radna grupa za zaštitu i bezbednost novinara Vlade Republike Srbije, Misija OEBS-a u Srbiji i Ambasada Kraljevine Norveške.
Projekat koordinira Asocijacija nezavisnih elektronskih medija.