MEDIJSKA SCENA SRBIJE OD JANUARA DO APRILA 2023.

Objavljeno: 15.05.2023.

Monitoring izveštaji ANEM-a za period januar - april 2023. godine o slobodi izražavanja, starim i novim propisima i analizom SLAPP tužbi

English version below

Monitoring medijske scene izrađuje se s ciljem kontinuiranog praćenja događaja i procesa koji utiču na stanje medijskih sloboda u Republici Srbiji. Autori monitoringa bave se: slobodom izražavanja; praćenjem implementacije postojećih propisa; usvajanjem novih propisa, ali i izmenama i dopunama aktuelnih, kako iz oblasti medija, tako i iz drugih oblasti koje na direktan ili indirektan način utiču na slobodu medija; kao i analizom SLAPP tužbi (strateških tužbi protiv učešća javnosti) usmerenih prema novinarima i medijima.

Za izradu monitoringa koriste se javno dostupni podaci, podaci dobijeni od novinara, urednika i drugih medijskih radnika, novinarskih udruženja i medijskih asocijacija, kao i državnih i nedržavnih organa.

Ove Monitoring izveštaje uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om, a celokupne izveštaje možete pronaći na sledećim linkovima:

Medijski monitoring za januar 2023. godine

Medijski monitoring za februar 2023. godine

Medijski monitoring za mart 2023. godine

Medijski monitoring za april 2023. godine

 

Medijski monitoring izveštaji objavljeni su uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njihovu sadržinu isključivo je odgovorna Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.


SERBIA'S MEDIA SCENE FROM JANUARY TO APRIL 2023

Monitoring of the media scene is carried out with the aim of continuous monitoring of events and processes that affect the state of media freedom in the Republic of Serbia. The authors of the monitoring deal with: freedom of expression; monitoring the implementation of existing regulations; by adopting new regulations, but also by amending and supplementing the current ones, both from the field of media, and from other areas that directly or indirectly affect the freedom of the media; as well as by analyzing SLAPP lawsuits (strategic lawsuits against public participation) directed against journalists and media.

Publicly available data, data obtained from journalists, editors and other media workers, journalist associations and media associations, as well as state and non-state bodies are used for monitoring.

The monitoring reports was prepared by ANEM's expert monitoring team from the "Živković & Samardžić" law office, and the entire reports can be found at the folowing links:

Media monitoring for January 2023

Media monitoring for February 2023

Media monitoring for March 2023

Media monitoring for April 2023

 

These publications were published with the financial assistance of the European Union. The Association of Independent Electronic Media is solely responsible for the content of these publications, and this content in no way expresses the official views of the European Union.