MEDIJSKA SCENA SRBIJE U APRILU 2024.

Objavljeno: 22.05.2024.

Monitoring izveštaj ANEM-a za april 2024. godine o slobodi izražavanja, starim i novim propisima i analizom SLAPP tužbi

Novinarke svedoče o napadima na sastanku SRG u Novom Sadu (foto: OEBS / Miroslav Janković) Novinarke svedoče o napadima na sastanku SRG u Novom Sadu (foto: OEBS / Miroslav Janković)

English version below 

Monitoring medijske scene za april donosi pregled ključnih dešavanja u vezi sa slobodom izražavanja, izmenama pravilnika u nadležnosti Regulatornog tela za elektronske medije, problematičnim tačkama u oblasti projektnog sufinansiranja i novostima iz oblasti borbe protiv SLAPP postupaka. U Monitoringu se mogu pročitati ključni nalazi izveštaja „Nacije u tranziciji” za 2023. godinu, koji je izradila organizacija Freedom House.

April je, iz ugla analize medijske scene u Srbiji, obeležilo nekoliko važnih događaja. Pravnosnažno je okončan sudski postupak vođen zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Navršilo se 25 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. U slučaju Dinka Gruhonjića, novinara i profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Ane Lalić Hegediš,  izvršne direktorke Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) – nije se došlo do procene njihove bezbednost, iako je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara najavio da će procena biti izvršena u prvoj polovini aprila. Evropska federacija novinara zbog toga im je oboma finansirala privatno obezbeđenje. Ana Lalić Hegediš je zbog bezbednosnih razloga morala biti izmeštena na drugu lokaciju. April nije prošao bez pretnji novinarima: Nenadu Kulačinu i Marku Vidojkoviću, autorima podkasta „Dobar, loš, zao”, Dinku Gruhonjiću i novinarima medija koji posluju u sastavu Junajted grupe. Kao što je bilo pretnji, bilo je i pritisaka: novinar Bujanovačkih Nikola Stevanović udaljen je sa sednice Štaba za vanredne situacije sazvane zbog trodnevnog požara na gradskoj deponiji; protiv Marka Dragoslavića, fotoreportera FoNeta, podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, iako je Dragoslavić samo obavljao svoj posao – izveštavao sa protesta građana.

U aprilu je održan redovni sastanak Stalne radne grupe za bezbednost novinara. Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je Preporuku o suzbijanju upotrebe strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP). 

 

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Ovaj Monitoring izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Savović", u saradnji sa ANEM-om, a celokupan se može pronaći na ovom linku.


SERBIA'S MEDIA SCENE IN APRIL 2024

The monitoring of the media scene for April brings an overview of key events related to freedom of expression, amendments to the regulations under the jurisdiction of the Regulatory Body for Electronic Media, problematic points in the field of project co-financing and news in the field of combating SLAPP proceedings. In Monitoring, you can read the key findings of the Freedom House report "Nations in Transit" for the year 2023.

From the point of view of the analysis of the media scene in Serbia, April was marked by several important events. The legal proceedings for the burning of the house of journalist Milan Jovanović have been legally concluded. It has been 25 years since the murder of journalist Slavko Ćuruvija. In the case of Dinko Gruhonjić, journalist and professor at the Faculty of Philosophy in Novi Sad, and Ana Lalić Hegediš, executive director of the Independent Association of Journalists of Vojvodina (NDNV), their security was not assessed, even though the representative of the Ministry of Internal Affairs in the Permanent Working Group for Security journalist announced that the assessment will be carried out in the first half of April. The European Federation of Journalists therefore financed private security for both of them. Ana Lalić Hegediš had to be moved to another location for security reasons. April did not pass without threats to journalists: to Nenad Kulačin and Marko Vidojković, authors of the "Good, bad, evil" podcast, to Dinko Gruhonjić and journalists from the media working as part of United Group. Just as there were threats, there were also pressures: journalist Nikola Stevanović from Bujanovac was removed from the session of the Headquarters for Emergency Situations called because of the three-day fire at the city dump; against Marko Dragoslavić, a FoNet photojournalist, a request was filed to initiate a misdemeanor proceeding, even though Dragoslavić was only doing his job - reporting from citizens' protests.

In April, a regular meeting of the Permanent Working Group for the Safety of Journalists was held. The Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Recommendation on Suppressing the Use of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP).

 

Media monitoring was published with the financial support of the European Union. The Association of Independent Electronic Media is solely responsible for its content, and that content in no way expresses the official views of the European Union.

This Monitoring Report was prepared by ANEM's expert monitoring team from the law office "Savović" in cooperation with ANEM, and the entire report can be found at this link.