Izveštaj o radu Stalne radne grupe za bezbednost novinara 2017-2021

Objavljeno: 01.12.2021.

Nakon 5 godina rada, Misija OEBS-a u Srbiji i Stalna radna grupa za bezbednost novinara objavljuju izveštaj o rezultatima dijaloga između organa za sprovođenje zakona i medijske zajednice, kao i o izazovima u ovom kompleksnom periodu.

Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i sedam novinarskih i medijskih udruženja potpisali su u decembru 2016. godine Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara koji je predstavljao važan zajednički napor da se određeni izazovi u ovoj oblasti prevaziđu. Kako stoji u uvodu Izveštaja koji je pred vama, uspostavljanje ovog novog mehanizma i očekivani rezultati njegove primene biće kasnije prepoznati kao važan indikator napretka Srbije u evropskim integracionim procesima, ali i kao polazna osnova za uspostavljanje saradnje između nacionalnih vlasti i novinara na potpuno novim temeljima.

Stalna radna grupa za bezbednost novinara formirana je na osnovu pomenutog Sporazuma iz 2016. U međuvremenu su se pojavile i druge inicijative koje na različite načine predstavljaju nadogradnju procesa dijaloga između institucija i medijskih organizacija. Formirana je Vladina radna grupa za bezbednost novinara, zatim platforma Zaštitnika građana za dokumentovanje napada i pritisaka na novinare, a važan deo svih ovih napora je i nova Medijska strategija koja čitavo jedno poglavlje posvećuje bezbednosti novinara i njihovom socio-ekonomskom položaju.  

Autori Izveštaja napominju u uvodu da u vremenu u kome se ceo region OEBS-a suočava sa zabrinjavajućim brojem napada na novinare, nacionalne incijative koje okupljaju sve zainteresovane strane sa jasnim ciljem unapređenja bezbednosti novinara zaslužuju podršku i prepoznavanje ne samo međunarodne zajednice već i svih lokalnih aktera.

 

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac