MEDIJSKA SCENA SRBIJE U MAJU 2024.

Objavljeno: 05.07.2024.

Monitoring izveštaj ANEM-a za maj 2024. godine o slobodi izražavanja, starim i novim propisima i analizom SLAPP tužbi

Ilustracija: Salah Ait Mokhtar na Unsplash-u Ilustracija: Salah Ait Mokhtar na Unsplash-u

English version below

Monitoring medijske scene za maj donosi pregled ključnih dešavanja koja se tiču ugrožavanja slobode izražavanja i borbe za nju, usvajanja pravilnika Regulatornog tela za elektronske medije (REM), neraspisivanja konkursa na nivou jedinica lokalne samouprave, objavljivanja rešenja o formiranju komisija za konkurse raspisane u oblasti javnog informisanja. Monitoring donosi i uvid u nastojanja da se organizuje odgovor na porast pritiska što se na novinare vrši podnošenjem SLAPP postupaka, ali i ključne tačke izveštaja „Svetski indeks slobode štampe za 2024. godinu – novinarstvo pod političkim pritiskom”, koji je izradila organizacija Reporteri bez granica.

U maju se, u centru Beograda, dogodio fizički napad na Vuka Cvijića, novinara nedeljnika Radar. Pritiscima je i u ovom mesecu bio izložen medij IN Medija. U tabloidnim medijima neovlašćeno je bila objavljena bankovna dokumentacije medija Ozon Press. Srpska napredna stranka u Novom Sadu objavila je saopštenje sa brojnim uvredama na račun Dinka Gruhonjića, novinara i programskog direktora Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Svim tim događajima u monitoringu je bila posvećena naročita pažnja.

Čitalac se može obavestiti i o događajima o kojima je izveštavao portal KRIK, a tiču se tužbi koje su sudija Apelacionog suda u Beogradu i njen suprug podneli protiv novinara te redakcije. Tužbe su podnete zbog podataka iznetih u okviru baze „Prosudi ko sudi”, koju novinari portala KRIK uspešno vode od 2020. godine. Krivičnom tužbom podnetom zbog navodnog izvršenja krivičnog dela Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, zatraženo je da se Bojani Pavlović i Stevanu Dojčinoviću, novinarki i glavnom uredniku, izrekne zatvorska kazna u trajanju od po deset meseci, kao i mera bezbednosti – zabrana vršenja novinarskog poziva u trajanju od po dve godine.

U majskom monitoringu obrađen je još jedan slučaj u kom se zahtevalo kažnjavanje novinara kaznom zatvora. Reč je o Snežani Đurić, novinarki medija Pištaljka, protiv koje je generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije podneo privatnu krivičnu tužbu zbog navodnog izvršenja krivičnog dela Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Tužbom je predloženo izricanje zatvorske kazne u trajanju od dve godine.

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorna Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Ovaj Monitoring izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Savović", u saradnji sa ANEM-om, a celokupan se može pronaći na ovom linku.


SERBIA'S MEDIA SCENE IN MAY 2024

The monitoring of the media scene for May brings an overview of key events concerning the threat to freedom of expression and the fight for it, the adoption of the regulations of the Regulatory Body for Electronic Media (REM), the non-announcement of tenders at the level of local self-government units, the publication of the decision on the formation of commissions for tenders in the field of public information. The monitoring also brings insight into the efforts to organize a response to the increase in pressure exerted on journalists by filing SLAPP proceedings, but also the key points of the report "World Press Freedom Index for 2024 - Journalism under Political Pressure", prepared by the organization Reporters Without Borders .

In May, there was a physical attack on Vuk Cvijić, a journalist from the weekly Radar, in the center of Belgrade. IN Media was exposed to pressure this month as well. The bank documents of the Ozon Press media were published without authorization in the tabloid media. The Serbian Progressive Party in Novi Sad published a statement with numerous insults against Dinko Gruhonjić, journalist and program director of the Independent Association of Journalists of Vojvodina. Special attention was paid to all those events in monitoring.

The reader can also be informed about the events reported by the KRIK portal, which concern the lawsuits filed by the judge of the Court of Appeal in Belgrade and her husband against the journalists of that newsroom. Lawsuits were filed due to the data presented in the "Judge who Judges" database, which the journalists of the KRIK portal have been successfully managing since 2020. In the criminal complaint filed for the alleged commission of the criminal offense Unauthorized collection of personal data, it was requested that Bojana Pavlović and Stevan Dojčinović, KRIK journalist and editor-in-chief, be sentenced to ten months in prison each, as well as a security measure - a ban on doing journalistic work for a period of two years each.

In the May monitoring, another case was dealt with in which it was demanded that the journalist be punished with a prison sentence. We are talking about Snežana Đurić, a journalist from the Pištaljka media, against whom the general secretary of the Serbian Rowing Federation filed a private criminal complaint for the alleged commission of the criminal offense Unauthorized publication and display of other people's files, portraits and videos. The lawsuit proposed the imposition of a prison sentence of two years.

Media monitoring was published with the financial support of the European Union. The Association of Independent Electronic Media is solely responsible for its content, and that content in no way expresses the official views of the European Union.

This Monitoring Report was prepared by ANEM's expert monitoring team from the law office "Savović" in cooperation with ANEM, and the entire report can be found at this link.