RJT: Predmeti iz 2016. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 16.04.2022.

Ažurirani izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine

Tokom 2016. godine u javnim tužilaštvima formirano je 58 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. 

Od navedenog broja, odluka je doneta u 40 predmeta (68,97% ukupnog broja predmeta), i to:

  • u 8 predmeta izvršilac je sankcionisan odlukom suda ili nametanjem obaveze u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku o primeni instituta odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), od čega je u 3 predmeta doneta osuđujuća presuda, a u 5 predmeta primenjen oportunitet
  • u 2 predmeta sud je odbio optužni akt javnog tužioca
  • 30 predmeta okončano je odlukom javnog tužilaštva - doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta konačna odluka, već je prikazano 18 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka, kao i jedan predmet u kom je u toku postupak po žalbi na odluku donetu u prethodnom periodu.

1. Dragana Ivanović, Blic
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti - čl. 138. stav 3. KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 420/16
- preduzete radnje: predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

2. „Adria Media“    
- inicijalna kvalifikacija: Sprečavanje i organičavanje pristupa javnoj računarskoj mreži - čl. 303. KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 54/16
- preduzete radnje: predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku 

3. „Danas“
- inicijalna kvalifikacija: Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži - čl. 303. KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 53/16
- preduzete radnje: predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

4. Zoran Kesić, TV B92
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 308/16
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

5. Zoran Kesić, TV B92
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 317/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

6. Mirjana Crnojački, In radio             
- inicijalna kvalifikacija: Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka - čl. 302. KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 333/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

7. Dragana Pećo, Stevan Dojčinović, Jelena Vasić, Bojana Pavlović, Pavle Petrović, Bojana Jovanović, KRIK
- inicijalni opis: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktr vtk br. 646/16
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; upućena zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima
- status predmeta: postupak u toku

8. Pištaljka
- inicijalna kvalifikacija: Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka  - čl. 302. KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 245/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet stavljen u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

9. Nedim Sejdimović i Dinko Gruhonjić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu 
- broj predmeta: Ktn br. 4667/16 
- preduzete radnje: predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

10. Vladimir Mitrić, Večernje novosti
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Kt vtk 5/21 (Ktn vtk br. 498/16)
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; otkriven identitet učinioca i predmet preveden u upisnik poznatih punoletnih učinilaca; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

11. Milica Ivanović, Blic i Jugmedia
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 520/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

12. Dušan Vojvodić, ZA media
- inicijalna kvalifikacija: Izazivanje opšte opasnosti - čl. 278 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru 
- broj predmeta: Ktn br. 371/16 (Ktr 1090/16)
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

13. Dragoljub Petrović, Danas
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Kt vtk br. 212/16
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji dana 29.04.2021. godine podnet je optužni predlog
- status predmeta: sudski postupak u toku

14. Saima Redžepefendić, TV Novi Pazar
 - inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 535/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

15. Saima Redžepefendić, TV Novi Pazar
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 536/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

16. Slobodan Georgiev, Balkanska istraživačka mreža
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 566/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih učinilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

17. Nikola Kočović, Beta
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 3/17 (Ktr vtk br. 206/16)
- preduzete radnje: predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

18. Mihailo Medenica, nezavisni novinar               
- inicijalna kvalifikacija: Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži - čl. 303. KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal 
- broj predmeta: Ktn vtk br. 260/16
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

U predmetu Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Kto vtk 138/21 (Kt vtk br. 34/16) na štetu Ivane Stanišić, dana 02.02.2022. godine Viši sud u Beogradu doneo je rešenje KPo3 br. 102/21 kojim je odbio optužni predlog protiv jednog lica zbog krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti - čl. 138. stav 3. KZ. Žalba javnog tužioca izjavljena 07.02.2022. godine. Postupak po žalbi je u toku.

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac