RJT: Predmeti iz 2018. protiv bezbednosti novinara

Objavljeno: 16.04.2022.

Ažurirani izveštaj Republičkog javnog tužilaštva Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara o toku predmeta i postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara u periodu od 01. 01. do 26. 12. 2018. godine

Tokom 2018. godine u javnim tužilaštvima formirano je 57 predmeta na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja o krivičnim delima koja su izvršena na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavljaju. 

Od navedenog broja, odluka je doneta u 39 predmeta (68,42% ukupnog broja predmeta), i to:

  • u 9 predmeta izvršilac je sankcionisan odlukom suda ili nametanjem obaveze u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku o primeni instituta odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), od čega je u 6 predmeta doneta osuđujuća presuda, a u 3 predmeta primenjen oportunitet
  • u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva
  • u 1 predmetu sud je doneo oslobađajuću presudu
  • 27 predmeta okončana su odlukom javnog tužilaštva - doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave ili službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)

U ovom obaveštenju nisu prikazani predmeti u kojima je u ranijim izveštajnim periodima doneta konačna odluka, već je prikazano 18 aktivnih predmeta u kojima nije doneta prvostepena ili konačna odluka, kao i 1 predmet u kome je u toku postupak po žalbi izjavljenoj protiv prvostepene presude protiv 1 okrivljenog i ponovljeni sudski postupak protiv 3 okrivljena lica. 

1. Nikola Radišić, Adria news
 - inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn br. 585/18
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

2. Željko Matorčević
- inicijalna kvalifikacija: Teška telesna povreda – čl. 121 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn   1529/20 (Kt br. 1495/19, Ktr br. 4521/18)
- preduzete radnje: nakon sprovođenja dokaznih radnji doneto rešenje o odbačaju krivične prijave. Više javno tužilaštvo u Beogradu usvojilo se prigovor oštećenog i naložilo nastavak krivičnog postupka. Nakon preduzimanja dodatnih dokaznih radnji, doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave protiv prijavljenog lica. Predmet je zaveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja
- status predmeta: postupak u toku

3. Dragan Janjić, Beta 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 51/18
- preduzete radnje: nakon pribavljanja izveštaja po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

4. Dragan Janjić, Beta 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 52/18
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji; upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; urgencija za postupanje
- status predmeta: postupak u toku

5. Dragan Janjić, Beta 
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 574/19 (Ktr vtk 84/18)
- preduzete radnje: nakon pribavljanja izveštaja po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

6. NUNS         
- inicijalna kvalifikacija: Neovlašćen pristup zaštićenom računaru i elektronskoj obradi podataka – čl. 302 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 154/18
- preduzete radnje: upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji
- status predmeta: postupak u toku

7. Zorica Višnjić, Lozničke novosti
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo:  Osnovno javno tužilaštvo u Loznici
- broj predmeta: Ktn br. 300/18
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
 - status predmeta: postupak u toku

8. Anita Đukić, portal Infocentar
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 608/18 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

9. Nevena Topličić, Studio B
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 648/18 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

10. Marjanović Sofija, Srpski telegraf
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 775/18 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

11. Anita Đukić, dopisnica Prve TV
- inicijalni opis: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk b. 819/20 (Ktr vtk br. 833/18) 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

12. Igor Besermenji, NDNV
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 56/21 (Ktr vtk br. 849/18 )
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

13. Dino Jahić, CINS
- inicijalni opis: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 55/21 (Ktr vtk br. 850/18) 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja, predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

14. Zaposleni u B-92
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 267/18 
- preduzete radnje: podnet zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja; predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

15. Dino Jahić, CINS
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk br. 974/18 
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet u evidenciji nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

16. Mladen Simić i Filip Ivanović, Pink            
- inicijalna kvalifikacija: Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu –čl.  344a 
- nadležno tužilaštvo: Više javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Ktn 87/19 (Ktr br. 2965/19)
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet preveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

17. Tatjana Vojtehovski, TV Prva
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Kt vtk 318/18
- preduzete radnje: 28.01.2019. godine upućena zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći u vezi sa preuzimanja krivičnog gonjenja; predmet vraćen PTVTK na dalji postupak i odluku; sprovođenje dokaznih radnji u toku
- status predmeta: postupak u toku

18. Ivan Ivanović, TV Prva
- inicijalna kvalifikacija: Ugrožavanje sigurnosti – čl. 138 st. 3 KZ
- nadležno tužilaštvo:  Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
- broj predmeta: Ktn vtk 385/18
- preduzete radnje: nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja predmet zaveden u evidenciju nepoznatih izvršilaca do otkrivanja identiteta i preduzimanja daljih dokaznih radnji.
- status predmeta: postupak u toku

19. Milan Jovanović, Žig info
- inicijalna kvalifikacija: Izazivanje opšte opasnosti – čl. 278 KZ 
- nadležno tužilaštvo: Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
- broj predmeta: Kt br.5425/18 (Ktr br. 5407/18)
- preduzete radnje: sa jednim licem zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela; dana 24.12.2018. god. doneta osuđujuća presuda; u odnosu na druga lica 18.03.2019. godine podnet optužni akt; Drugi osnovni sud u Beogradu dana 23.02.2021. godine doneo prvostepenu presudu kojom su tri okrivljena oglašena krivim i dva okrivljena osuđena na kaznu zatvora u trajanju od po 4 godine i 3 meseca, a treći okrivljeni na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Javni tužilac je izjavio žalba protiv te presude. Apelacioni sud u Beogradu ukinu je prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovni postupak. U krivičnom postupku protiv četvrtog okrivljenog dana 19.11.2021. godine doneta je osuđujuća presuda kojom je okrivljeni oglašen krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 4 godine. 23.12.2021. godine izjavljena žalba protiv presude izrečene u odnosu na četvrtookrivljenog. Čeka se pismeni otpravak presude.
- status predmeta: sudski postupak u toku

Primer obrasca

Krivična prijava - obrazac Privatna tužba - obrazac Tužba - obrazac