Koja se krivična dela mogu smatrati krivičnim delima na štetu novinara

Objavljeno: 19.04.2021.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbiije poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koja ima povećani rizik za bezbednost lica koje ga obavlja. Među tim profesijama nalaze se i zanimanja koja su od značaja za javno informisanje (član 112 stav 32 Krivičnog zakonika). Za slučaj tri krivična dela propisana Krivičnim zakonikom, licima koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informaisanja (a u vezi sa poslovima koje obavljaju) pruža se posebna zaštitu. Ta krivična dela jesu:
1. teško ubistvo; 
2. ugrožavanje sigurnosti;
3. teška telesna povreda.
Stalna radna grupa za bezbednost novinara, postupajući u skladu sa Sporazumom o saradnji i merama za podizanje bezbednosti novinara (sporazumom potpisanim između predstavnika Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija), izvršila je analizu trenutno važećeg Krivičnog zakonika Republike Srbije (u daljem tekstu označen kao: KZ). Na osnovu te analize identifikovano je trideset i pet krivičnih dela (uključujući i tri prethodno navedena) koja se mogu izvršiti na štetu novinara a u vezi sa poslovima koje oni obavljaju. U pitanju su sledeća krivična dela:
1. Ubistvo (čl. 113 KZ);
2. Teško ubistvo (pored čl. 114 st. 1 t. 8 KZ kojom je inkriminasano lišenje života lica koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti javnog informisanja a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, identifikovane su i tačke 1, 2, 3, 5, 11 KZ);
3. Teška telesna povreda (čl. 121 st. 6 KZ inkriminisano je nanošenje teške telesne povrede ili teško narušenje zdravlja lica koje obavlja poslove od javnog značaja);
4. Laka telesna povreda (čl. 122 st. 2 KZ);
5. Učestvovanje u tuči (čl. 123 KZ, u slučaju da su učesnici imali svest o tome da je oštećeni novinar);
6. Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi (čl. 124 KZ, u slučaju da su učesnici u tuči ili svađi imali svest o tome da je oštećeni novinar);
7. Protivpravno lišenje slobode (čl. 132 KZ);
8. Otmica (čl. 134 KZ);
9. Prinuda (čl. 135 KZ);
10. Iznuđivanje iskaza (čl. 136 KZ);
11. Zlostavljanje i mučenje (čl. 137 KZ);
12. Ugrožavanje sigurnosti (članom 138 st. 3 KZ inkriminisano je ugrožavanje sigurnosti lica koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja a u vezi sa poslovima koje obavlja);
13. Proganjanje (čl. 138a KZ);
14. Narušavanje nepovredivosti stana (čl. 139 st. 2 KZ);
15. Protivzakonito pretresanje (čl. 140 KZ);
16. Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki (čl. 142 st. 3 KZ);
17. Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (čl. 143 st. 3 KZ);
18. Neovlašćeno fotografisanje (čl. 144 st. 2 KZ);
19. Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka (čl. 145 st. 2KZ);
20. Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka (čl. 146 st. 3 KZ);
21. Povreda slobode govora i javnog istupanja (čl. 148 KZ);
22. Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa (čl. 149 st. 3 KZ);
23. Sprečavanje javnog skupa (čl. 151 st. 2 KZ);
24. Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja (čl. 152 st. 2KZ);
25. Izazivanje opšte opasnosti (čl. 278 KZ);
26. Neotklanjanje opasnosti (čl. 285 KZ, ukoliko je osumnjičeni znao da je krivično delo iz člana 278 KZ izvršeno na štetu novinara);
27. Teška dela protiv opšte sigurnosti (čl. 288 KZ);
28. Pomoć učliniocu posle izvršenog krivičnog dela (čl. 333 KZ, ukoliko je primarno krivično delo izvršeno na štetu novinara);
29. Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti (340a KZ, ukoliko je mera bezbednosti Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim izrečena okrivljenom zbog izvršenog krivičnog dela na štetu novinara u vezi sa poslovima koje obavlja);
30. Nasilničko ponašanje (čl. 344 KZ);
31. Nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi i javnom skupu (čl. 344a KZ);
32. Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (čl. 346 KZ, ukoliko je u vezi s nekim od krivičnih dela kojima se ugrožava bezbednost novinara);
33. Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela (čl. 347KZ);
34. Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo (čl. 349 KZ);
35. Upotreba smrtonosne naprave (čl. 391 KZ).
Osim krivičnih dela koje je identifikovala Stalna radna grupa, valjalo bi navesti i primere prekršaja za koje se utvrdilo da se neretko dešavaju na štetu novinara. Reč je o sledećim prekršajima:
1. Svađa, vika i buka na javnom mestu (član 7 Zakona o javnom redu i miru);
2. Nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje (član 8 Zakona o javnom redu i miru);
3. Vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča (član 9 Zakona o javnom redu i miru).