Šta uraditi ukoliko određeni mediji iznose neistine o meni i mom radu?

Objavljeno: 22.04.2021.

U slučaju da mediji iznose neistinite informacije, oštećenom licu je na raspolaganju više opcija: odgovor na informaciju - demantij, tužba za ispravku informacije, tužba za naknadu štete, i sl.

 

Odgovor na informaciju – demantij - Ukoliko je objavljena informacija koja može da povredi  pravo ili interes nekog lica, Zakon o javnom informisanju i medijima daje mogućnost oštećenom licu da od odgovornog urednika zahteva da, bez naknade, objavi odgovor u kome oštećeno lice tvrdi da je informacija neistinita, nepotpuna ili netačno preneta.

Zahtev za objavljivanje odgovora podnosi se odgovornom uredniku u roku od 30 dana od dana kada je  informacija objavljena u dnevnim novinama odnosno u radio ili televizijskoj emisiji koja se emituje na dnevnom nivou.

Tužba radi ispravke informacije - Ukoliko su pravo ili interes nekog lica povređeni neistinitom, nepotpunom ili netačno prenetom informacijom, oštećeno lice može tužbom zahtevati da sud odgovornom uredniku naredi da, bez naknade, objavi ispravku te informacije kao neistinite, nepotpune ili netačno prenete.

 

Tužba za objavljivanje ispravke podnosi se u roku od 90 dana od dana objavljivanja sporne informacije.

 

Za razliku od odgovora na informaciju gde se ne utvrđuje istinitost objavljenih informacija, u parnici radi objavljivanja ispravke raspravlja se o neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenete informacije, kao i o tome da li je informacijom povređeno pravo ili interes lica na koje se odnosi sporna informacija.

 

Tužba za naknadu štete – Lice na koje se odnosi informacija čije je objavljivanje zabranjeno, a koje zbog njenog objavljivanja trpi štetu, ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete.

 

Tužba za naknadu štete podnosi se u roku od šest meseci od dana objavljivanja informacije.

 

Za više informacija pogledati odeljak OBRASCI I UPUTSTVA/PARNIČNI POSTUPAK.